|
|

  Türkiye’nin İlk Maden Hukuku Sempozyumu

  Nisan  2015 / 27 Türkiye’nin İlk Maden Hukuku Sempozyumu için yorumlar kapalı

  Yürütme kurulunda bulunduğum ve içerdiği konu bakımından Türkiye’de bir ilk olacak olan Maden Hukuku Sempozyumu, Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü tarafından 03-04 Ekim 2015 tarihinde Afyonkarahisar‘da gerçekleştirilecektir.

  Sempozyum çağrısından önemli notları aktarmam gerekirse;

  Ülkemizde madenciliğin teknik, hukuki ve sosyal boyutu son yıllarda kamuoyunun dikkatini çekmektedir. Yakın zamanda meydana gelen elim maden kazaları madenciliğin hem teknik ve bilimsel açıdan, hem de hukuki bakımdan multidisipliner olarak incelenmesi gerekliliğini ortaya koymuştur. Nitekim 18.2.2015 tarihinde kabul edilen 6592 sayılı kanun ile 3213 sayılı Maden Kanunu’nda değişiklikler yapılmıştır.

  Sempozyumun amacı,  madencilik alanında uygulamada karşılaşılan sorunlar ile özellikle mahkeme kararlarında somutlaşan hukuki problemleri değerlendirmek ve çözüm önerileri sunmaktır.

  İlgili meslek kuruluşu temsilcileri, sektör çalışanları, akademisyen ve araştırmacıların bir araya gelmesine vesile olacak bu sempozyumun, bilgi üretimine katkı sağlaması, yeni bakış açıları sunması ve madencilik alanında yapılacak hukuki ve teknik gelişmelere ışık tutması beklenmektedir. Sempozyumda yer alması planlanan konu başlıkları aşağıda sunulmuştur. Sempozyumun genel çerçevesine uyulması şartıyla farklı konular da teklif edilebilir.

  Sempzyumda ele alımacak bildiri konuları aşağıda belirtilmiştir;

  • 1-   Madenciliğin Temel Sorunları (Bürokratik, Teknik, Çevresel vb.)
  • 2-   Madenciliğin Sosyal Boyutu (Eğitim ve Çevre)
  • 3-   Madencilik Mevzuatındaki Güncel Gelişmeler
  • 4-   İmtiyaz Sözleşmeleri, İzin ve Ruhsatlar Bakımından Maden Hukuku
  • 5-   İş Sağlığı ve Güvenliği
  • 6-   Ceza Hukuku Bakımından Madencilik
  • 7-   Özel Hukuk Bakımından Madencilik
  • 8-   Maden Ekonomisi ve Finansmanı
  • 9-   Madencilik Politikaları ve AB Uyum Sürecinde Madencilik Mevzuatı
  • 10- Maden Kapatma, Atık Yönetimi ve Yeniden Düzenleme- İyileştirme

  Sempozyuma katılmak isteyen bilim insanlarının en az 300 kelimeden oluşan bildiri özetlerini 15 Haziran 2015 tarihine kadar info@madenhukukusempozyumu.org  adresine göndermeleri gerekmektedir. Özetlerin Sempozyum Yürütme Kurulu’nca değerlendirilmesinden sonra kabul edilenlere ilişkin ikinci duyuru ilgili internet adresinden yapılacaktır. Sempozyum yeri belirlendikten sonra web sayfasında ilan edilecektir. Bildiri sahiplerinin konaklama giderleri karşılanacaktır.

  Önemli Tarihler:

  Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi: 15 Haziran 2015

  Kabul Edilen Bildirilerin Açıklanması: 30 Haziran 2015

  Bildiri Tam Metinlerinin Gönderilmesi: 15 Ağustos 2015

  Sempozyum Programının Açıklanması: 14 Eylül 2015

  Sempozyum Tarihleri: 3-4 Ekim 2015

  İletişim Bilgileri:

  Web: www.madenhukukusempozyumu.org

  E-posta: info@madenhukukusempozyumu.org

  Sempozyumu Yürütme Kurulu

  • Prof.Dr. Ali Şafak BALI
  • Prof.Dr. Bahri ERSOY
  • Doç.Dr. Ali SARIIŞIK
  • Yrd.Doç.Dr. Altan Fahri GÜLERCİ
  • Yrd.Doç.Dr. Erkan ÖZKAN
  • Yrd.Doç.Dr. Gencay SARIIŞIK
  • Yrd.Doç.Dr. Zehra Ebru SAYIN
  • Yrd.Doç.Dr. Ayşe KILINÇ
  • Arş.Gör. İsmail ÖZDEN
  • Arş.Gör. Şafak ORHAN
  • Arş.Gör. Uğur Cem TÜRKER
  • Mustafa KÖYLÜ

  Sempozyumla ilgili her türlü grafik tasarımı ve sempozyum websitesinin yapımı tarafıma aittir. Umarım ülkemizin kanayan yarası olan Madenciliğin gelişmesi adına sizlerde bu sempozyuma yeterli duyarlılığı gösterirsiniz.

  Saygılarımla   

  Visit Us On FacebookVisit Us On Twitter